รถมือสอง ขึ้นเหนือ ล่องใต้ ไปเที่ยวทั่วไทย ต้องเช็คอะไรก่อนออกเดินทาง

รถมือสอง ขึ้นเหนือ ล่องใต้ ไปเที่ยวทั่วไทย ต้องเช็คอะไรก่อนออกเดินทาง?

ช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลสงกรานต์แล้ว ที่ทุกคนพร้อมใจกันออกไปท่องเที่ยวพักผ่อน เดินทางไปตามจังหวัดที่มีสถานท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่นเดียวกับเทศกาลอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปชื่นชมทะเลหมอกที่ภาคเหนือ หรือเดินทางไปเยี่ยมชมหมู่เกาะยังแดนทะเลใต้ ก็ล้วนมีความสะดวกสบายเมื่อเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว เพราะสามารถแวะรับประทานร้านอาหารอร่อย ๆ ร้านกาแฟสวยเก๋ หรือสถานที่ท่องเที่ยวสวย ๆ ตามรายทางก็ล้วนทำได้อย่างสะดวกกว่าการใช้รถโดยสารสาธารณะหรือยานพาหนะรูปแบบอื่น ๆ เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ต้องใส่ใจเรื่องยานพาหนะเป็นพิเศษ ไม่ว่าคุณจะถอยรถใหม่ป้ายแดง หรือใช้รถมือสอง เป็นพาหนะไปท่องเที่ยว ก็ต้องมีหลักการใช้และดูแลรถคล้าย ๆ กันแต่การจะเดินทางด้วยรถยนต์มือสองเพื่อเดินทางไกลนั้นจำเป็นต้องอาศัยการตรวจเช็คสภาพรถมือสองให้ดีเป็นพิเศษก่อนการเดินทาง ว่าแต่จะมีอะไรที่ต้องตรวจเป็นพิเศษบ้างนั้น มาดูเป็นข้อ  ๆ กันเลย

  1. การตรวจสอบยางรถยนต์ ยางรถยนต์คือชิ้นส่วนสำคัญของรถมือสอง ที่จะต้องทำงานหนักมากที่สุดในระหว่างการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ยิ่งเป็นการเดินทางไกลแบบเหนือจรดใต้ ยางรถยนต์ก็ยิ่งต้องทำงานหนักมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นก่อนออกเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ เหล่านี้ เจ้าของรถก็ควรตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้ดีก่อนออกเดินทาง ตั้งแต่ความดันลมยางที่เหมาะสม ความลึกของดอกยางที่ไม่ตื้นจนเกินไป รวมถึงขอบยางอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ปริหรือมีรอยฉีกขาด สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นรายละเอียดที่เจ้าของรถควรตรวจสอบให้ดีก่อนออกเดินทาง
  2. การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่องคือส่วนประกอบที่ช่วยให้การทำงานของเครื่องยนต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยหล่อลื่นให้เครื่องยนต์ต่าง ๆ ไม่สะดุดแต่ทำงานได้อย่างราบรื่น อันจะเป็นการช่วยลดความเสียหายของเครื่องยนต์ใน รถมือสอง ได้เป็นอย่างมาก ดังนั้นระดับน้ำมันเครื่องนี้จึงควรอยู่ในระดับที่ปกติ ลักษณะของน้ำมันเครื่องนั้นควรมีสีใสไม่ขุ่น หรือคล้ำผิดปกติ ซึ่งลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้นับเป็นลักษณะของน้ำมันเครื่องที่ดี มีคุณภาพ และเหมาะแก่การใช้งาน หากน้ำมันมีลักษณะที่เสื่อมสภาพ หรือระดับต่ำเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด ควรทำหารเปลี่ยนใหม่ทันที หรือเติมน้ำมันเครื่องเพิ่มต้นจนอยู่ในระดับที่กำหนด
  3. การตรวจสอบแบตเตอรี่ แบตเตอรี่คืออุปกรณ์สำคัญที่รถยนต์ต้องใช้เพื่อการจัดการระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ดังนั้นก่อนการเดินทางไกลแต่ละครั้งเจ้าของรถควรตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่ว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากเป็นแบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำจะต้องตรวจสอบว่าน้ำในแบตเตอรี่ยังอยู่ในระดับที่ปกติหรือไม่ ส่วนแบตเตอรี่แบบแห้งนั้นมีอายุการใช้งานตามกำหนดหรือไม่ หากพบปัญหาใด ๆ ควรทำการเปลี่ยนแปลงทันที เพราะหากต้องเสียเวลาหาร้านแบตเตอรี่ในระหว่างการเดินทางย่อมเป็นเรื่องที่ยุ่งยากไม่น้อยเลย โดยเฉพาะในกรณีของรถมือสอง ที่เป็นการใช้งานต่อจากเจ้าของเดิมก็ยิ่งต้องตรวจสอบการเดินทางไกลว่าแบตเตอรี่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจริงหรือไม่
  4. การตรวจสอบน้ำมันเบรก น้ำมันเบรกนั้นเป็นส่วนประกอบที่ช่วยให้การทำงานของเบรกของรถมือสอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเจ้าของรถจึงต้องตรวจสอบว่าน้ำมันเบรกยังอยู่ในระดับที่ปกติหรือไม่ ถังบรรจุน้ำมันเบรกอยู่ในสภาพสมบูรณ์มีรอยรั่วซึมหรือไม่ เพราะอัตราการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางไกลที่ใช้ความเร็วรถยนต์สูง ๆ นั้นย่อมเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายหากระบบเบรกมีลักษณะที่ไม่พร้อมกับการทำงาน ดังนั้นจึงต้องตรวจเช็คให้ดีทุกครั้งก่อนออกเดินทาง
  5. การตรวจสอบน้ำล้างกระจกหน้ารถ กระจกหน้ารถที่สะอาดหมดจดย่อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นที่ดี ส่งผลให้การเดินทางไกลตั้งแต่เหนือจรดใต้มีความปลอดภัยตลอดการเดินทาง แต่แม้จะทำความสะอาดมาเป็นอย่างดีแล้ว แต่รถของคุณก็อาจต้องเผชิญกับฝุ่นควันที่มาจากสองข้างทาง หรือโคลนที่กระเด็นออกมาจาก 2 ข้างทาง ทำให้การเตรียมน้ำล้างกระจกหน้ารถให้พร้อมมีความสำคัญกับการเดินทางไกลเป็นอย่างมาก ดังนั้นก่อนออกเดินทาง เจ้าของรถควรตรวจสอบระดับน้ำล้างกระจกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ยิ่งหากมีส่วนประกอบของน้ำยาล้างกระจกที่เหมาะสมก็จะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองทางในระหว่างขับรถได้เป็นอย่างดี
  6. การตรวจสอบหม้อน้ำหล่อเย็น การทำงานของเครื่องจักรชนิดต่าง ๆ มักเกิดความร้อนในระหว่างการทำงาน ดังนั้นจึงต้องมีระบบหล่อเย็นเพื่อช่วยให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ ดังนั้นเจ้าของรถจึงต้องคอยตรวจสอบว่าระบบหล่อเย็นยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ระดับของน้ำหล่อเย็น สภาพที่สมบูรณ์ของหม้อหล่อน้ำยาทำความเย็น และแผงระบายความร้อนมีรอยรั่วซึมหรือไม่ ซึ่งหากพบปัญหาก็จำเป็นต้องได้รับการซ่อมบำรุงก่อนออกเดินทาง
  7. การตรวจสอบระบบแสงสว่าง การเดินทางไกลย่อมเป็นเรื่องที่ใช้เวลานานมาก อาจทำให้มีช่วงที่ต้องขับรถในเวลากลางคืน หรืออาจเกิดภาวะที่ส่งผลต่อทัศนวิสัยอย่างหมอกที่หนาจัด หรือฝนตกหนัก ซึ่งหากแสงสว่างของรถทำงานไม่มีประสิทธิภาพก็ย่อมส่งผลต่ออันตรายของรถมือสอง เป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบการทำงานของไฟส่องสว่างทุก ๆ ดวงในรถ รวมถึงไฟกระพริบ ไฟเบรกด้วย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุก ๆ คน

เมื่อตรวจสอบตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ว แม้ว่าจะใช้รถยนต์มือสองในการเดินทางไกลจากเหนือจรดใต้ แต่ก็ย่อมเกิดความปลอดภัยและสามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็ว ไร้อุบัติเหตุทั้งต่อตนเองและผู้ใช้รถใช้ถนนทุก ๆ คนตลอดการเดินทาง และยังเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของรถยนต์มือสองให้ยาวนานได้อีกด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *